#1 2009-02-07 12:44:55

Black Death

Half Mod

Zarejestrowany: 2008-12-02
Posty: 20

Jak tworzyć itemy w MHF2

Tworzenie itemów i amunicji jest bardzo przydatne w grze Monster Hunter ,choćby dlatego że nie musimy wydawać kasy na kupowanie potionów ,amunicji i innych itemów które są nam potrzebne na wykonanie Questa
aby tworzyć itemy należy:

1.Na początku potrzebujemy składników które są potrzebne do stworzenia itemu jeśli nie mamy ich w skrzyni musimy iść na Questa je znaleźć

tu jest lista składników i efektów łączenia itemów

### | Combined Item    | Qty | Prc% | Material 1        | Material 2        |
O=====O==================O=====O======O===================O===================O
|   1 | Potion           |   1 |  95% | Blue Mushroom     | Herb              |
|   2 | Mega Potion      |   1 |  90% | Potion            | Honey             |
|   3 | Nutrients        |   1 |  90% | Blue Mushroom     | Godbug            |
|   4 | Mega Nutrients   |   1 |  75% | Nutrients         | Honey             |
|   5 | Antidote         |   1 |  95% | Antidote Herb     | Blue Mushroom     |
|   6 | Herbal Medicine  |   1 |  90% | Cactus Flower     | Bitterbug         |
|   7 | Max Potion       |   1 |  65% | Mega Nutrients    | Dragon Toadstool  |
|   8 | Ancient Potion   |   1 |  55% | Immunizer         | Kelbi Horn        |
|   9 | Catalyst         |   1 |  75% | Bitterbug         | Honey             |
|  10 | Immunizer        |   1 |  75% | Catalyst          | Dragon Toadstool  |
|  11 | Power Juice      |   1 |  75% | Catalyst          | Rare Steak        |
|  12 | Mega Juice       |   1 |  65% | Power Extract     | Well-Done Steak   |
|  13 | Energy Drink     |   1 |  65% | Honey             | Sunset Herb       |
|  14 | Demondrug        |   1 |  65% | Catalyst          | Power Seed        |
|  15 | Mega Demondrug   |   1 |  55% | Demondrug         | Pale Extract      |
|  16 | Power Pill       |   1 |  75% | Immunizer         | Power Seed        |
|  17 | Armorskin        |   1 |  65% | Catalyst          | Armor Seed        |
|  18 | Mega Armorskin   |   1 |  55% | Armorskin         | Pale Extract      |
|  19 | Armor Pill       |   1 |  75% | Immunizer         | Armor Seed        |
|  20 | Hot Drink        |   1 |  95% | Hot Pepper        | Bitterbug         |
|  21 | Hot Meat         |   1 |  95% | Hot Pepper        | Well-Done Steak   |
|  22 | Cool Drink       |   1 |  95% | Ice Crystal       | Bitterbug         |
|  23 | Cold Meat        |   1 |  95% | Ice Crystal       | Well-Done Steak   |
|* 24 | Spicy Mushroom   |   1 |  85% | Hot Pepper        | Special Mushroom  |
|* 25 | Frozen Berry     |   1 |  85% | Ice Crystal       | Tropical Berry    |
|  26 | Thawing Agent    |   1 |  95% | Fire Herb         | Rumblefish        |
|  27 | Poisoned Meat    |   1 |  90% | Raw Meat          | Toadstool         |
|  28 | Tainted Meat     |   1 |  90% | Raw Meat          | Parashroom        |
|  29 | Drugged Meat     |   1 |  90% | Raw Meat          | Sleep Herb        |
|  30 | Bomb Material    |   2 |  95% | Stone             | Sap Plant         |
|  31 | Deodorant        |   1 |  75% | Bomb Material     | Sunset Herb       |
|  32 | Smoke Bomb       |   1 |  75% | Bomb Material     | Ivy               |
|  33 | Poison Smoke Bmb |   1 |  75% | Bomb Material     | Toadstool         |
|  34 | Flash Bomb       |   1 |  75% | Bomb Material     | Flashbug          |
|  35 | Dung Bomb        |   1 |  75% | Bomb Material     | Dung              |
|  36 | Paintball        |   1 |  95% | Sap Plant         | Paintberry        |
|  37 | Farcaster        |   1 |  95% | Bomb Material     | Exciteshroom      |
|  38 | Gunpowder        |   1 |  95% | Fire Herb         | Nitroshroom       |
|  39 | Sm Barrel Bomb   |   1 |  90% | Fire Herb         | Small Barrel      |
|  40 | Sm Barrel Bomb+  |   1 |  90% | Sm Barrel Bomb    | Burst Arrowana    |
|  41 | Lg Barrel Bomb   |   1 |  75% | Large Barrel      | Gunpowder         |
|  42 | Lg Barrel Bomb+  |   1 |  75% | Lg Barrel Bomb    | Scatterfish       |
|  43 | Lightning Rod    |   1 |  75% | Burst Arrowana    | Thunderbug        |
|  44 | Bounce Bomb      |   1 |  75% | Sm Barrel Bomb    | Vespoid Wing      |
|  45 | Bounce Bomb+     |   1 |  75% | Bounce Bomb       | Bomb Arrowana     |
|  46 | Sonic Bomb       |   1 |  75% | Gunpowder         | Screamer          |
|  47 | Net              |   1 |  90% | Spiderweb         | Ivy               |
|  48 | Pitfall Trap     |   1 |  75% | Trap Tool         | Net               |
|  49 | Shock Trap       |   1 |  90% | Trap Tool         | Genprey Fang      |
|  50 | Tuna Bait        |   1 |  95% | Worm              | Yambug            |
|  51 | Arrowana Bait    |   1 |  95% | Cricket           | Bughopper         |
|  52 | Goldenfish Bait  |   1 |  90% | Firefly           | Snakebee Larva    |
|  53 | Old Pickaxe      |   1 |  95% | Stone             | Bone              |
|  54 | Iron Pickaxe     |   1 |  75% | Iron Ore          | Bone              |
|  55 | Mega Pickaxe     |   1 |  95% | Machalite Ore     | Bone              |
|  56 | Old Bugnet       |   1 |  95% | Net               | Mystery Bone      |
|  57 | Bugnet           |   1 |  75% | Net               | Sm Monster Bone   |
|  58 | Mega Bugnet      |   1 |  95% | Net               | Med Monster Bone  |
|  59 | Antiseptic Stone |   1 |  75% | Bitterbug         | Earth Crystal     |
|  60 | Lifecrystals     |   1 |  90% | Godbug            | Wyvern Fang       |
|  61 | Lifepowder       |   1 |  65% | Lifecrystals      | Wyvern Claw       |
|  62 | Health Flute     |   1 |  65% | Flute             | Lifepowder        |
|  63 | Antidote Flute   |   1 |  65% | Flute             | Antiseptic Stone  |
|  64 | Demon Flute      |   1 |  55% | Mega Demondrug    | Med Monster Bone  |
|  65 | Armor Flute      |   1 |  55% | Mega Armorskin    | Med Monster Bone  |
|  66 | Poison Thrw Knf  |   1 |  90% | Throwing Knife    | Toadstool         |
|  67 | Sleeping Thr Knf |   1 |  90% | Throwing Knife    | Sleep Herb        |
|  68 | Paralyze Thr Knf |   1 |  90% | Throwing Knife    | Parashroom        |
|  69 | Boomerang        |   1 |  90% | Whetstone         | Sm Monster Bone   |
|  70 | Powertalon       |   1 | 100% | Powercharm        | Lao-Shan's Claw   |
|  71 | Armortalon       |   1 | 100% | Armorcharm        | Lao-Shan's Claw   |
|  72 | Normal S Lv2     | 2~4 |  95% | Huskberry         | Needleberry       |
|  73 | Normal S Lv3     | 2~4 |  95% | Huskberry         | Rumblefish        |
|  74 | Pierce S Lv1     | 1~3 |  90% | Huskberry         | Velociprey Fang   |
|  75 | Pierce S Lv2     | 1~3 |  75% | Huskberry         | Pin Tuna          |
|  76 | Pierce S Lv3     | 1~2 |  75% | Sm Bone Husk      | Pin Tuna          |
|  77 | Pellet S Lv1     | 1~3 |  90% | Huskberry         | Scatternut        |
|  78 | Pellet S Lv2     | 1~3 |  75% | Huskberry         | Wyvern Fang       |
|  79 | Pellet S Lv3     | 1~3 |  75% | Sm Bone Husk      | Wyvern Fang       |
|  80 | Crag S Lv1       |   1 |  90% | Huskberry         | Burst Arrowana    |
|  81 | Crag S Lv2       |   1 |  90% | Sm Bone Husk      | Burst Arrowana    |
|  82 | Crag S Lv3       |   1 |  95% | Lg Bone Husk      | Bomb Arrowana     |
|  83 | Clust S Lv1      |   1 |  90% | Huskberry         | Bomberry          |
|  84 | Clust S Lv2      |   1 |  75% | Sm Bone Husk      | Wyvern Claw       |
|  85 | Clust S Lv3      |   1 |  95% | Lg Bone Husk      | Scatterfish       |
|  86 | Flaming S        |   1 |  90% | Huskberry         | Fire Herb         |
|  87 | Water S          | 1~3 |  75% | Huskberry         | Knife Mackarel    |
|  88 | Thunder S        | 2~4 |  75% | Huskberry         | Flashbug          |
|  89 | Freeze S         | 1~3 |  75% | Huskberry         | Ice Crystal       |
|  90 | Dragon S         |   1 |  75% | Lg Bone Husk      | Dragon Seed       |
|  91 | Recov S Lv1      |   1 |  90% | Huskberry         | Herb              |
|  92 | Recov S Lv2      |   1 |  90% | Huskberry         | Potion            |
|  93 | Poison S Lv1     |   1 |  90% | Huskberry         | Toadstool         |
|  94 | Poison S Lv2     |   1 |  75% | Sm Bone Husk      | Ioprey Fang       |
|  95 | Para S Lv1       |   1 |  90% | Huskberry         | Parashroom        |
|  96 | Para S Lv2       |   1 |  90% | Sm Bone Husk      | Genprey Fang      |
|  97 | Sleep S Lv1      |   1 |  90% | Huskberry         | Sleep Herb        |
|  98 | Sleep S Lv2      |   1 |  75% | Sm Bone Husk      | Sleepyfish        |
|  99 | Paint S          |   1 |  90% | Huskberry         | Paintberry        |
| 100 | Demon S          |   1 |  75% | Huskberry         | Power Seed        |
| 101 | Armor S          |   1 |  75% | Huskberry         | Armor Seed        |
| 102 | Empty Bottle     | 1~2 |  85% | Sm Bone Husk      | Whetstone         |
| 103 | Poison Coating   | 1~2 |  90% | Empty Bottle      | Toadstool         |
| 104 | ParalysisCoating | 1~2 |  85% | Empty Bottle      | Parashroom        |
| 105 | Sleep Coating    | 1~2 |  90% | Empty Bottle      | Sleep Herb        |
| 106 | Power Coating    | 1~2 |  85% | Empty Bottle      | Nitroshroom       |
| 107 | Tranquilizer     |   1 |  65% | Parashroom        | Sleep Herb        |
| 108 | Tranq Thrwng Knf |   1 |  65% | Tranquilizer      | Throwing Knife    |
| 109 | Tranq Bomb       |   1 |  75% | Tranquilizer      | Bomb Material     |
| 110 | Tranq Shot       |   1 |  90% | Tranquilizer      | Sm Bone Husk      |
| 111 | Armor Sphere     |   1 | 100% | Armor Stone       | Malachite Ore     |
| 112 | Armor Sphere     |   1 | 100% | Armor Stone       | Killer Beetle     |
| 113 | Armor Sphere+    |   1 | 100% | Armor Stone       | Dragonite Ore     |
| 114 | Armor Sphere+    |   1 | 100% | Armor Stone       | Hercudrome        |
| 115 | Hrd Armor Sphere |   1 | 100% | Armor Stone       | Carbalite Ore     |
| 116 | Hrd Armor Sphere |   1 | 100% | Armor Stone       | King Scarab       |
| 117 | Disk Stone       |   5 | 100% | Expand Pickaxe    | Disk Stone        |
| 118 | Iron Ore         |   5 | 100% | Expand Pickaxe    | Iron Ore          |
| 119 | Earth Crystal    |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Earth Crystal     |
| 120 | Machalite Ore    |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Machalite Ore     |
| 121 | Dragonite Ore    |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Dragonite Ore     |
| 122 | Carbalite Ore    |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Carbalite Ore     |
| 123 | Union Ore        |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Union Ore         |
| 124 | Firestone        |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Firestone         |
| 125 | Firecell Stone   |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Firecell Stone    |
| 126 | Lightcrystal     |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Lightcrystal      |
| 127 | Novacrystal      |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Novacrystal       |
| 128 | Monster Bone+    |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Monster Bone+     |
| 129 | Hrd Monster Bone |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Hrd Monster Bone  |
| 130 | Carpenterbug     |   5 | 100% | Expand Pickaxe    | Carpenterbug      |
| 131 | Killer Beetle    |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Killer Beetle     |
| 132 | Hercudrome       |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | Hercudrome        |
| 133 | Rare Scarab      |   2 | 100% | Expand Pickaxe    | Rare Scarab       |
| 134 | King Scarab      |   3 | 100% | Expand Pickaxe    | King Scarab       |

2. chcemy na przykład stworzyc potion jak wynika z tabeli potrzebujemy herb i Blue Mushroom, obok pokazuje się szansa na wyprodukowanie itemu i ile wyprodukowujemy za jednym razem

3. Aby zacząc produkowac ,w grze naciskamy start z menu wybieramy combine pokazuje nam się nasza torba z itemami i obok widać rubryki z napisami Material A i Material B, w tym przypadku na material A wybieramy Herb a na B blue mushroom. Gdy już wybraliśmy materiały potwierdzamy wybór klikając combine po chwili stworzylismy juz jednego potiona

4.W menu gry w dziale Reference znajduje się combo list w niej są podane odkryte przez nas stworzone itemy i ich morzliwośc stworzenia a także nie wypróbowne przez nas możliwości łączenia

5. Innych sposobów tworzenia możemy się dowiedzieć od mieszkańców wioski i zamieszkujących wioskę kotów

Offline

 

#2 2011-02-20 17:40:39

 tomasson93

Nowy użytkownik

6253341
Skąd: Zabrze
Zarejestrowany: 2011-02-20
Posty: 4
Punktów :   
Model PSP: 1004
WWW

Re: Jak tworzyć itemy w MHF2


www.mhf.fora.pl Polskie Forum Monster Hunter

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
zabiegi kosmetyczne kolbuszowa baselinker